Velkommen

Om Rådet for Socialt Udsatte

Rådet er talerør for samfundets socialt udsatte.
Rådet sætter fokus på den samfundsmæssige forståelse af social udsathed.
Hvem er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning samfundets overordnede politikker har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

udsatte_1.png

Hvis du har forslag til temaer eller områder som du mener, at Rådet for Socialt udsatte skal se på, så er du velkommen til at kontakte os her.

(Obs. Rådet tager sig kun af generelle problemer og ikke af enkelte personsager. De enkelte indslag bliver vurderet af Rådet internt) 

Hvem er de udsatte?

De udsatte er ikke en veldefineret gruppe, men beskrives oftest som personer, der lever i samfundets yderkanter.

Udsatte kan være personer, der har et dårlig helbred, har svært ved at opretholde sociale relationer og kun i begrænset omfang har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Gruppen omfatter borgere med et bredt spekter af problemer såsom hjemløshed, sindslidelse, alkohol- og stofmisbrug, prostitution m.m. 

De udsatte er langt fra en homogen gruppe, men ofte har de udsatte behov for samfundets omsorg. En omsorg der skal ydes på tværs af organisationer og myndigheder som en sammenhængende helhedsorienteret indsats.